Ultra Saftey Plus

Ultra Safety Plus engångssprutor

En av få sprutor som uppfyller Arbetsmiljöverkets nya krav

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter!

Från 1 maj 2013 gäller nya regler för att förhindra stick- och skärskador som kan leda till smitta. Reglerna gäller verksamheter där man kan komma i kontakt med blod och andra kroppsvätskor från människor och djur.

En av förändringarna är att vassa föremål som är avsedda att användas på människor eller djur ska vara försedda med en fungerande integrerad säkerhetsfunktion. Med integrerad säkerhetsfunktion menas att säkerhetsfunktionen sitter ihop med det vassa föremålet. Säkerhetsfunktionen ska vara konstruerad på ett sådant sätt att man inte riskerar att komma i kontakt med den stickande eller skärande delen efter användning. Man ska inte heller behöva använda andra föremål för att aktivera säkerhetsfunktionen.

 

Kravet på att använda vassa föremål med en integrerad säkerhetsfunktion gäller om det finns sådana produkter på marknaden. Det vill säga att produkten finns att köpa.
Det finns det. Ultra Safety Plus är en sådan med integrerad säkerhetsfunktion. En av få på markanden idag. Klicka här för att komma till dessa produkter i vår webbutik.

Krav på utbildning av personalen
De nya reglerna ställer också krav på att personalen ska få utbildning i hur man ska använda de säkra produkterna, t. ex vassa föremål med en integrerad säkerhetsfunktion. Det räcker alltså inte bara med att köpa in de säkra produkterna, utan personalen måste få utbildning i hur produkterna fungerar och hur de ska hanteras. Personalen ska även få utbildning i hur det stickande/skärande avfallet ska hanteras. Utbildningen ska även omfatta hur man ska arbeta på ett hygieniskt sätt för att undvika att riskera smittas i sitt arbete. Detta kallas att arbeta enligt god hygienisk arbetsmiljöpraxis.
För att se en instruktionsfilm angående hur Ultra Safety Plus ska användas klicka här och klicka därefter på "Klicka här för att se en produktfilm.

För mer information från Arbetsmiljöverkets hemsida klicka här.